KRRiT: wzór sprawozdania dla dostawców VoD

15.01.2014
KRRiT: wzór sprawozdania dla dostawców VoD

KRRiT: wzór sprawozdania dla dostawców VoD

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamieściła na stronie www.krrit.gov.pl zalecany wzór sprawozdania podmiotu dostarczającego audiowizualne usługi medialne na żądanie.

O sprawozdaniu podmiotu dostarczającego audiowizualne usługi medialne na żądanie z wykonania obowiązków mowa w art. 47e i art. 47f – zgodne – zgodnie z art. 47j ustawy o radiofonii i telewizji.

Ustawa o radiofonii i telewizji nie nałożyła na KRRiT obowiązku opracowania jednolitego, powszechnie obowiązującego wzoru sprawozdania. Tym samym podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie nie mają ustawowego obowiązku korzystania z zamieszczonego wzoru.

Jednak w związku z licznymi pytaniami, wątpliwościami oraz oczekiwaniami dostawców VOD, KRRiT opracowała wzór sprawozdania, który zawiera wszystkie wymagane informacje określone w art.
47j ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Dlatego też KRRiT zaleca wypełnianie sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 47e (stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków, mających na celu ochronę małoletnich przed treściami dla nich szkodliwymi) i art. 47f (promowania audycji europejskich) na wzorze zamieszczonym na stronie www.krrit.gov.pl.

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do złożenia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawozdania wynikającego z art. 47j ustawy o radiofonii i telewizji w terminie do końca marca 2014 r.

Pobierz wzór sprawozdania:
Sprawozdanie podmiotu dostarczającego audiowizualne usługi medialne na żądanie z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 47e i art. 47f – zgodnie z art. 47j ustawy o radiofonii i telewizji – wzór

Pomocne linki:
Kryteria identyfikacji dostawców VoD: http://www.krrit.gov.pl/

Lista dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie:http://www.krrit.gov.pl/