Krajowe Forum Jednolitego Rynku 2013

03.09.2013
dłoń, raport, wykres, tablet, telefon

Krajowe Forum Jednolitego Rynku 2013

18 października 2013 r. w Krakowie odbędzie się Forum Jednolitego Rynku (SIngle Market FOrum – SIMFO)

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli odnośnie dostępnych im praw i obowiązków. Komunikacja elektroniczna, handel w internecie oraz kreatywność kobiet to główne tematy tegorocznej edycji. Wstęp na SIMFO jest bezpłatny, dostępna będzie także transmisja online. Forum organizowane jest przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską w ramach Europejskiego Miesiąca Jednolitego Rynku.

Ustanowiony 1 stycznia 1993 r. jednolity rynek wewnętrzny i obowiązujące na jego obszarze swobody przepływu osób, towarów, usług i kapitału to jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Ułatwia on życie i funkcjonowanie ponad 500 mln mieszkańców i konsumentów oraz 23 mln firm w całej UE i otwiera przed nimi nowe możliwości. Dzięki jednolitym zasadom funkcjonowania unijnego rynku możemy na jego obszarze swobodnie osiedlać się, pracować i prowadzić działalność gospodarczą. Bez większych przeszkód korzystamy z usług, kupujemy towary, pracujemy i studiujemy a także taniej podróżujemy i telefonujemy.

Proces poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE jest kontynuowany. Jednym z ważniejszych wyzwań jest utworzenie w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, w tym eliminacja barier w elektronicznej komunikacji oraz dynamicznie rozwijającym się handlu w Internecie. Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym będą głównymi tematami 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku, organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską.

Forum odbędzie się 18 października 2013 r. w Krakowie w ramach Europejskich Dni Jednolitego Rynku, zainicjowanych w 2011 r. przez Michela Barnier, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Komisarz Barnier będzie honorowym gościem konferencji i na wstępie debaty przedstawi podjęte i planowane działania na szczeblu unijnym w kluczowych sektorach jednolitego rynku. Uroczystego otwarcia Forum dokona Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński. Z ramienia Parlamentu Europejskiego współorganizatorką Forum jest Europosłanka Pani Róża Thun, pomysłodawczyni Forum Jednolitego Rynku, dwukrotna laureatka nagrody Europosłanki Roku w kategorii rynek wewnętrzny.

Udziału w panelach dyskusyjnych udział potwierdzili przedstawicieli przedsiębiorstw, administracji, izb gospodarczych oraz związków branżowych i świata nauki. Gościem specjalnym konferencji będzie Pan Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów. Konferencji towarzyszyć będzie stoisko informacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na którym uczestnicy Forum będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem debaty w UE dotyczącej ochrony danych osobowych.

Krajowe Forum Jednolitego Rynku będzie również dostępne za pośrednictwem Internetu (informacje dot. strony internetowej udostępnione zostaną wkrótce). Wszyscy będą mogli się wypowiedzieć, podzielić doświadczeniami, przedstawić swoje propozycje i uzyskać informacje na temat funkcjonowania jednolitego rynku i jego wpływu na codzienne życie obywateli i przedsiębiorstw.

Forum w Krakowie odbywa się w ramach Europejskiego Miesiąca Jednolitego Rynku, organizowanego przez Komisję Europejską w dniach 23 września – 23 października 2013 r. IAB Polska zostało oficjalnym partnerem wydarzenia.

Zapraszamy do udziału w Forum w Krakowie oraz do debaty internetowej.

Organizatorzy: Ministerstwo Gospodarki RP, Komisja Europejska
Partnerzy: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, e-Commerce Polska

Sprawdź program SIMFO 2013: program

Zobacz profile prelegentów SIMFO 2013: profile