Konkurs. Do wygrania dwie wejściówki na Filmteractive Festival.

13.09.2012
Komputer, laptop, dwie osoby trzymają dokumenty siedząc przy biurku

Filmteractive Festival

Konkurs. Do wygrania dwie wejściówki na Filmteractive Festival.

Prelegentami Filmteractive Festival będą, podobnie jak rok wcześniej, zarówno artyści – filmowcy, jak i marketerzy. Taka jest bowiem od samego początku idea Filmteractive Festivalu – chęć i konieczność łączenia tych środowisk, z korzyścią dla obu stron.
Który z prelegentów Filmteractive Festivalu jest twórcą Clockwork Warch retro – futurystycznej wiktoriańskiej historii, będącej miksem narracji graficznej, teatru immersyjnego oraz filmu fabularnego?Dwie pierwsze osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają wejściówkę na Filmteractive Festival. Odpowiedź należy przysłać na adres: szkuc@iab.com.plFilmteractive Festival jest jedynym festiwalem w Europie poświęconym przenikaniu się sztuce filmowej, nowych mediów i technologii.Impreza służy wymianie doświadczeń i kontaktów pomiędzy kilkoma środowiskami: filmowym, interaktywnym, reklamowym, a także marketingowym. Zakres tegorocznego Filmteractive Festivalu koncentruje się na tematyce wideo interaktywnego, formatów cross – mediowych oraz opowieści cyfrowych.Podpowiedź na http://www.filmteractivefestival.pl/