Komunikacja, marketing i handel w dobie cyfryzacji gospodarki

04.10.2016

Najnowszy raport „Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości” – będący wspólnym dziełem IAB Polska, Ministerstwa Rozwoju, PwC oraz przedstawicieli biznesu zrzeszonych w IAB – wskazuje jednoznacznie, że polskie firmy w coraz większym stopniu korzystają z internetu w swoim codziennym funkcjonowaniu.

RAPORT IAB_BIZNES W SIECIProgres w adaptacji narzędzi internetowych widoczny jest zarówno w obszarze komunikacji z klientami, realizacji działań marketingowych i handlowych, jak również w obszarze analityki i księgowości. Wciąż jednak istnieje ogromny potencjał, w znacznym stopniu niewykorzystywany przez przedsiębiorców, w szczególności w sektorze małych i średnich. Ponadto, biznes nadal napotyka wiele barier, a zmieniający się szybko rynek stawia kolejne wyzwania.

- Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw staje się̨ faktem. Nasz wspólny raport pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje internet w swojej działalności gospodarczej, przede wszystkim jako narzędzie komunikacyjne i reklamowe oraz coraz częściej jako kanał sprzedaży – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. – Równocześnie widać, że ciągle wielu polskich przedsiębiorców nie korzysta w pełni z możliwości, jakie niesie ze sobą̨ cyfryzacja. O ile ponad 90% z nich korzysta z tego kanału komunikacji, to większość ogranicza się do korzystania najprostszych narzędzi – strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

Najpopularniejsze narzędzia komunikacji marketingowej wśród polskich przedsiębiorców to: email (45%), serwisy społecznościowe (37%), reklama graficzna (34%), SEM i SEO (27%), tak zwany marketing szeptany (23%) oraz reklama w katalogach i wyszukiwarkach (22%).

Do komunikacji z klientami najchętniej wykorzystywana jest poczta elektroniczna. Aż 91% przedsiębiorców wykorzystuje email. Następne w kolejności są: telefon (82%), strona internetowa (80%), media społecznościowe (46%) oraz strona mobilna i aplikacja mobilna (odpowiednio 32% i 11%).

Pod względem kanałów sprzedaży w sieci, zauważalny jest wyraźny wzrost odsetka przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na uruchomienie własnego sklepu online. W 2014 roku własny sklep online posiadało 34% przedsiębiorców, natomiast w roku 2016 jest ich już 53%. Zmniejszył się natomiast odsetek przedsiębiorców korzystających z zewnętrznych platform handlowych. W 2014 roku było ich 47%, podczas gdy w 2016 roku z kanału tego korzysta 42%.

- Cyfrowa gospodarka otwiera przed przedsiębiorcami nieograniczone możliwości zbierania i analizy cennych danych dotyczących efektywności funkcjonowania własnego biznesu oraz aktywności konsumentów. Wyniki naszego badania wykazały, że z tych możliwości realnie korzysta mniej niż połowa ankietowanych przedsiębiorców – dodaje Paweł Kolenda, Dyrektor Pionu Badawczego w IAB Polska. - Tylko 44% przedsiębiorców zbiera i analizuje dane. 42% bada statystyki funkcjonowania własnej strony internetowej, zaś 25% analizuje aktywność w mediach społecznościowych. Aż 29% polskich firm nie prowadzi jakiejkolwiek analityki biznesowej.

Już tylko 20% polskich przedsiębiorców pracuje wyłącznie na papierowych fakturach. 40% stosuje system mieszany – papierowo-elektroniczny – zaś 26% prowadzi wyłącznie elektroniczny system fakturowania. Internet staje się także coraz popularniejszym kanałem obiegu informacji podatkowej. Już 35% przedsiębiorstw korzysta z ogólnodostępnych systemów raportowania podatkowego, zaś 16% wykorzystuje własne, dedykowane narzędzia.

Poszczególne podmioty będące uczestnikami i beneficjentami rynku cyfrowego posiadają̨ różne pespektywy. Zostały one także wyrażone na łamach raportu „Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości” w głosach ekspertów reprezentujących róże sektory polskiego rynku internetowego. Całość raportu, choć z pewnością nie oddaje wszystkich punktów widzenia na gospodarkę cyfrową, jest wielowymiarowym opracowaniem dotyczącym roli i skali wykorzystania internetu w prowadzeniu biznesu.

Pełna treść raportu „Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości” dostępna jest na stronie internetowej IAB Polska pod adresem http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/biznes-w-sieci-cyfrowe-narzedzia-przedsiebiorczosci/