Izba Wydawców Prasy zostaje partnerem IAB Polska w realizacji założeń Inicjatywy na rzecz uczciwej reklamy

09.09.2014

IAB Polska jako inicjator akcji, otwiera możliwość partnerskiego wsparcia Inicjatywy na rzecz uczciwej reklamy. Pierwszym partnerem akcji zostaje Izba Wydawców Prasy, która zobowiązuje się do współpracy z IAB w kierunku przeciwdziałania zjawisku nieuczciwej konkurencji i naruszaniu praw autorskich.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wraz z Izbą Wydawców Prasy w ramach partnerstwa uznają, że ochrona własności intelektualnej  służy rozwojowi kultury i przedsiębiorczości oraz wspiera dynamiczną działalność wydawców w świecie cyfrowym i analogowym. Rozwój profesjonalnej twórczości i przedsiębiorczości wymaga zagwarantowania właściwej rekompensaty finansowej nakładów inwestycyjnych poniesionych na jej funkcjonowanie, w tym również poprzez należne przychody z reklam, która w internecie powinna być lokowana w serwisach, których działalność jest zgodna z obowiązującym prawem i zasadami uczciwej konkurencji.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz zwiększenie świadomości uczestników, rynku reklamy, w tym zarówno reklamodawców, jak i podmiotów promujących, w celu skutecznej promocji serwisów legalnych i odcięcia wpływów z reklam serwisom pirackim.

Partnerstwo IAB Polska z Izbą Wydawców Prasy otwiera nowe i coraz bardziej skuteczne możliwości dla podejmowanych działań realizujących założenia Inicjatywy na rzecz uczciwej reklamy, mających na celu walkę z przejawami piractwa. Jako inicjator akcji, dostrzegamy siłę w budowaniu świadomości uczestników samego ekosystemu reklamy, dlatego cieszy nas wsparcie tak znaczącej organizacji jaką jest Izba Wydawców Prasy.

4 czerwca 2014 podczas Forum IAB, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB, zainicjował akcję mającą na celu podjęcie działań antypirackich w kooperacji z reklamodawcami, domami mediowymi, i innymi podmiotami związanymi z reklamą internetową. Inicjatywę patronatem honorowym objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.