IAB Polska zaprasza na konferencję „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

20.11.2013
Ludzie korzystający z laptopa

IAB Polska zaprasza na konferencję „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

Konferencja jest jednocześnie dedykowana mediom i branży internetowej, a jej głównym celem jest zainspirowanie tych podmiotów do włączenia się w proces edukacji rodziców i dzieci.

Konferencja „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” ma na celu podjęcie tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie wśród ekspertów strony rządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesowego i mediów w celu przedstawienia szerokiego spektrum problemu. Wydarzenie będzie miało charakter panelu dyskusyjnego połączonego z wystąpieniami ekspertów.

Program konferencji 27 listopada:

 • 10.30 – 11.00 Wystąpienie:
  Dr Lucyna Kirwil (SWPS), przedstawienie kluczowych wyników raportu „Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo”
 • 11.00 – 11.30 Wystąpienie:
  Dr Andrzej Garapich (PBI), przedstawienie statystyk z Megapanelu dotyczących korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu
 • 11.30 – 12.30 Panel dyskusyjny

  Uczestnicy panelu dyskusyjnego:
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Emil Kędzierski Departament Społeczeństwa Informacyjnego,
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Michał Wiśniewski, Departament Monitoringu,
  Fundacja „Dzieci Niczyje” – Szymon Wójcik, Koordynator projektu safeinternet.pl,
  WP.PL – Małgorzata Lesner, Kierownik Działu Obsługi Klientów, członek grupy CSR w WP.PL, reprezentant WP w Porozumieniu Bezpieczne Dziecko w Internecie
  Moderator: Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska
 • 12.30 – 13.00 Wystąpienie:
  Szymon Wójcik, Fundacja „Dzieci Niczyje”, „Dziecko w sieci – działania Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz bezpieczeństwa online wśród najmłodszych”
 • 13.00 – 13.30 Wystąpienie:
  Mec. Xawery Konarski Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Przedstawiciel Grupy Prawnej IAB Polska, Prezentacja Kodeksu Dobrych Praktyk
 • 14.00 – 15.00 – Lunch
 • Obecność należy zgłosić na adres: awojcikiab.com.pl

  Ilość miejsc w iabłku jest ograniczona.

  Konferencja będzie transmitowana na stronie www.

  Zapraszamy 27 listopada 2013r. o godz. 10.30 do iabłka, siedziby IAB Polska przy ul. Kruczej 16/22 (wejście od Wilczej)

  W ramach projektu „Bezpieczne Interneciaki”, IAB Polska planuje następujące działania:

 • uruchomienie strony internetowej informacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 • kampanię informacyjną w największych portalach internetowych,
 • przygotowanie plakatów i ulotek edukacyjnych do szkół podstawowych,
 • przygotowanie filmu promującego akcję w Internecie,
 • zorganizowanie konferencji „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”
 • podsumowanie projektu „bezpieczne internaciaki” przez Prezesa IAB Polska podczas Konferencji organizowanej przez KRRiT 16 grudnia 2013r
 • Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji