IAB Polska realizuje projekt „Bezpieczne Interneciaki”

18.11.2013
Kobieta trzymająca przed sobą dokumenty

IAB Polska realizuje projekt „Bezpieczne Interneciaki”

Działania IAB Polska będą podejmowane w celu ochrony nieletnich przed niebezpiecznymi treściami.

Celem projektu jest zorganizowanie akcji informacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i rodziców, uświadamiającej potencjalne zagrożenia płynące z sieci.

Pojęcie bezpiecznego Internetu pojawia się w kontekście każdej aktywności jego użytkownika. Jak wykazało badanie IAB Polska „Prywatność w sieci” z czerwca 2013 r., prawie wszyscy internauci uważają internet za przestrzeń publiczną, a więc taką, w której ma prawo funkcjonować każdy, bez względu na wiek, pochodzenie, znajomość nowych technologii itp. Dostępność tego medium jest coraz bardziej powszechna. O ile Internet niesie wiele niekwestionowanych korzyści, o tyle stwarzać może tyle samo zagrożeń. Czym więc jest bezpieczny Internet, czy w ogóle Internet może być bezpieczny, jakie zagrożenia ze sobą niesie i komu zagraża najbardziej? To pytania, które nurtują społeczność internautów coraz bardziej. Co jednak z tymi użytkownikami, których procesy poznawcze kształtuje od wczesnych lat interakcja online? Czy nieletni użytkownik potrafi odróżnić w strumieniu informacji treści bezpieczne od niebezpiecznych? Przypuszczalnie może mieć z tym problem, jakie więc podjąć działania, aby korzystanie z Internetu przez dzieci nie stwarzało dla nich zagrożeń?

Naprzeciw tym i wielu innym pytaniom i wątpliwościom, wychodzi realizowany przez IAB Polska projekt „Bezpieczne interneciaki”. Celem projektu jest zorganizowanie akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającej potencjalne zagrożenia płynące z sieci w tym między innymi o:

 • nielegalnych i niebezpiecznych treściach dotyczących wykorzystywania seksualnego, pornografii, przemocy,
 • uwodzeniu przez Internet nieletnich,
 • cyberprzemocy, czyli nękaniu w sieci poprzez udostępnianie w internecie zdjęć, obraźliwych wpisów, nagrań przedstawiających dziecko lub nastolatka w złym świetle,
 • naruszeniu prywatności poprzez kradzież adresów, haseł, numerów kart, albo ich nieświadome udostępnienie obcym,
 • nieświadomym uczestniczeniu dzieci w działaniach niezgodnych z prawem,
 • niebezpiecznych postawach (hazard, anoreksja, stosowanie używek, zaangażowanie w działalności sekt)
 • IAB Polska dodatkowo planuje przeprowadzić działania edukacyjne, które pozwolą dzieciom, młodzieży jak i rodzicom uniknąć problemów związanych z nieświadomym użytkowaniem internetu i spowodują wypracowanie właściwych nawyków w celu ochrony nieletnich, w tym:

 • zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi przez internet,
 • ostrożność w zamieszczaniu w internecie szczegółowych danych osobowych oraz zdjęć,
 • korzystanie z oprogramowania filtrującego oraz filtrów antyspamowych i zapory sieciowej,
 • uświadomienie możliwych skutków cyberprzemocy w sieci.
 • W ramach projektu planowana jest konferencja 27 listopada 2013 r. w iabłku – siedzibie IAB Polska – „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”.
  Konferencja ma na celu podjęcie tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie wśród ekspertów strony rządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesowego i mediów w celu przedstawienia szerokiego spektrum problemu. Jest ona jednocześnie dedykowana mediom i branży internetowej, a jej głównym celem jest zainspirowanie tych podmiotów do włączenia się w proces edukacji rodziców i dzieci. Konferencja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego połączonego z wystąpieniami ekspertów.

  Ochrona nieletnich w Internecie będzie istotnym elementem dyskusji panelowej z udziałem największych autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci. Swój udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele MAiC, KRRiT, Fundacji „Dzieci Niczyje”, przedstawiciele sektora biznesowego oraz wydawców zrzeszonych w IAB Polska oraz eksperci w obszarze badań: dr Lucyna Kirwil (SWPS) oraz dr Andrzej Garapich (PBI)

  Obecność na konferencji prosimy zgłaszać przesyłając maila na adres: awojcikiab.com.pl.
  Ilość miejsc w iabłku jest ograniczona.

  Konferencja będzie również transmitowana na żywo na stronie www.

  Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji logo