IAB Polska / PwC AdEx 2012’Q3 – czy będą rekordowe 2 miliardy w roku 2012?

21.12.2012
Dłonie kobiety piszące na klawiaturze komputera

IAB Polska / PwC AdEx 2012’Q3

Według badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez PwC na zlecenie IAB Polska

- wartość polskiego rynku reklamy on-line w trzecim kwartale 2012 wyniosła 485 milionów złotych. Jest to o 5% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W podziale na formaty reklamowe dotychczasowe trendy są zachowane, między innymi obserwowany jest dalszy wzrost SEM i reklamy wideo.Pomimo ciągłych spadków na wydatki reklamowe w prawie wszystkich mediach, rynek online nadal rośnie, osiągając po trzech kwartałach 2012 już 18,9% całego tortu reklamowego w Polsce (za Starlink). Według AdEx reklama online w sumie w tym roku zarobiła już 1,52 miliarda i wszystko wskazuje na to, że pomimo trudnej sytuacji na rynku mediowym, rok 2012 przyniesie dla reklamy cyfrowej rekordową wartość.wydatki na reklame 1


Reklama online cały czas jest na plusie, jednak spowolnienie gospodarcze i pogarszająca się ogólna sytuacja na rynku reklamowym powodują, że dynamika wzrostów z kwartału na kwartał wyhamowuje. Mimo to, z optymizmem będę czekał na wyniki czwartego kwartału i całego roku – myślę, ze bariera 2 mld złotych jest cały czas w zasięgu.
wydatki na reklame 2


Biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy panujące na rynku reklamy cyfrowej, potwierdzają się oczekiwania ekspertów. Dominuje SEM i Display – każdy z typów pozyskuje ponad jedną trzecią tortu reklamowego online. Warte odnotowania są też solidne wzrosty reklamy wideo. Dynamika w tym segmencie mogłaby być jeszcze większa, gdyby na rynku było więcej dostępnej powierzchni reklamowej. Mimo stale i szybko rosnącej oglądalności treści wideo online, popyt na reklamę wideo przez większość czasu przewyższa podaż.
wydatki na reklame 3W czołówce rankingu branżowego nastąpiły drobne przetasowania, jednak grono ścisłych liderów pozostaje to samo. Finanse, motoryzacja i handel wygenerowały 42% wydatków na reklamę online. Artykuły FMCG, zgrupowane na podstawie poniższej klasyfikacji, stanowiły łącznie 11%, podczas gdy dobra trwałe ponad trzykrotnie więcej (37%). Największy wzrost rok do roku wykazała branża motoryzacyjna.
wydatki na reklame 4


Na uwagę zasługują duże wzrosty w kategoriach branżowych: finanse i motoryzacja. Te branże globalnie zmniejszały swoje wydatki na reklamę, ale jeśli chodzi o internet ich wydatki wzrastały w tempie dwucyfrowym.
O badaniu:IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku.Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak
i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.Kontakt w kwestiach metodologicznych:


Paweł Kolenda

Menadżer ds. badań

T 22 698 69 70

E pkolendaiab.com.pl

Kontakt dla mediów:


Szymon Kuc

Koordynator ds. Marketingu i Public Relations

T 22 698 69 70

E szkuciab.com.pl