IAB Polska koncentruje się na wyzwaniach legislacyjnych

06.12.2012
Kobieta trzymająca przed sobą dokumenty

IAB Polska

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach do obecnego procesu, wprowadza zmiany w systemie zarządzania organizacją. Rozwój wiąże się z określeniem nowych priorytetów i zadań na nadchodzące lata oraz profesjonalizacją Zarządu.Przez ostatnie lata głównym celem IAB Polska była promocja sektora reklamy online oraz edukacja skierowana do klientów.Obecne zmiany w organizacji są odpowiedzią na nowe warunki legislacyjno-biznesowe dla podmiotów z rynku internetowego.Coraz więcej procesów związanych z reklamą i biznesem online jest poddawanych regulacjom, co wymaga zaangażowania największej organizacji branżowej w reprezentację spółek internetowych w postępowaniach ustawodawczych i konsultacjach rządowych.Zarząd, dotychczas składający się z przedstawicieli firm będących członkami zwyczajnymi, zastąpiony zostanie zarządem zawodowym. Skład pierwszego zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą jest dwuosobowy. Prezesem Zarządu od stycznia 2013 roku będzie Włodzimierz Schmidt, który poprzez swoje doświadczenie w pracy dla organizacji branżowych związanej z public affairs, rozwojem rynku, badaniami naukowymi i edukacją wzmocni kompetencje IAB Polska w zakresie reprezentacji interesów członków w relacjach z administracją państwową, organizacjami biznesowymi i społecznymi oraz z mediami. Jako wszechstronny menedżer wysokiego szczebla w międzynarodowych koncernach oraz jako przedsiębiorca pracował na tak trudnych pod względem regulacji rynkach, jak branża energetyczna, telekomunikacyjna oraz wysoko zaawansowanych technologii. Na stanowisko Członka Zarządu awansował Jarosław Sobolewski, dotychczas pracujący jako Dyrektor Generalny IAB Polska, który przez lata działalności na rzecz branży internetowej z sukcesem rozwinął struktury i aktywności organizacji.


– Skład wybranego przez Radę Nadzorczą Zarządu gwarantuje realizację wszystkich celów organizacji, zarówno związanych z silniejszym zaangażowaniem IAB w proces ustawodawczy, jak również wynikających z dotychczasowego zakresu działania organizacji.
Tym samym trzystopniowa dotychczas władza organizacji składająca się z Rady Nadzorczej, Zarządu oraz funkcji Dyrektora Generalnego ograniczona zostanie do dwóch organów: zarządczego i nadzorczego. Zmiany wejdą w życie z dniem 2 stycznia 2013 roku.