IAB Creative Showcase. Podsumowanie 2012

17.06.2013
Kobieta i mężczyzna siedzą na sofie przy stoliku, trzymają notes i dokumenty

IAB Creative Showcase. Podsumowanie 2012

Rynek polskiej reklamy internetowej z każdym rokiem rozwija się coraz dynamiczniej. Przekłada się to na innowacyjność i kreatywność oferowanych rozwiązań.

W Polsce powstają e-reklamy na światowym poziomie, śmiało wykorzystujące najnowsze technologie. Nie zawsze jednak ich twórcy cieszą się należnym im rozgłosem i uznaniem.Na początku 2011 roku, w ramach spotkań grupy roboczej IAB „Brand Advertising”, narodził się pomysł zwracania szczególnej uwagi na jakość tworzonych i emitowanych w polskim internecie kreacji, a co za tym idzie – promowania tych najlepszych. Efektem jest odbywający się cyklicznie konkurs IAB Creative Showcase, którego pierwszą edycję przeprowadzono już latem 2011. Celem konkursu jest popularyzacja kreatywności i innowacyjności kreacji reklamowej oraz prezentowanie dorobku agencji interaktywnych. Do konkursu można nieodpłatnie zgłosić dowolną liczbę projektów.Co kwartał najbardziej twórcze kreacje reklamowe poddawane są ocenie jurorów, w gronie których znaleźli się eksperci branży interaktywnej, marketerzy, reprezentanci wydawców i domów mediowych. Do każdego głosowania zapraszani są także goście specjalni. Jury nagradza trzy najbardziej kreatywne formaty. Pierwszy otrzymuje tytuł laureata, dwa kolejne – wyróżnienia. Nagroda Grand Prix przyznawana jest raz w roku – o ten tytuł walczą laureaci edycji kwartalnych. Wszystkie nadesłane do IAB Creative Showcase prace można znaleźć na stronie konkursowej http://www.iabcreativeshowcase.pl, z powodzeniem służyć mogą one jako benchmark kreatywnego działania polskiego rynku interaktywnego.O potrzebie tego rodzaju konkursu świadczyć może liczba dotychczasowych zgłoszeń – wliczając edycję „Jesień 2012” napłynęło ich aż 84. Prym wiodły Rich Media – zaawansowane formaty reklamowe stawiające na pełną interakcję z użytkownikiem poprzez silne wykorzystanie multimediów i technologii Flash. Kreacje Rich Media mogą mieć rozmiary tradycyjnych reklam display lub wielkości niestandardowe. Integrując w sobie m.in. animacje, dźwięk, elementy 3D, wideo i wiele innych, umożliwiają multimedialną prezentację produktu już z poziomu samego formatu reklamowego. Jako niezwykle atrakcyjne i dynamiczne formy przekazu podnoszą jakość i efektywność kampanii internetowej, co potwierdzają wyniki zgłoszonych do konkursu kampanii. Pokazują one m.in. na jak silne zaangażowanie użytkownika może liczyć twórca dobrej kreacji reklamowej.W tego rodzaju konkursach szczególną uwagę zwraca się na wykorzystanie, w jak największym stopniu, możliwości medium, w którym kreacja jest prezentowana. W tym przypadku – internetu, interaktywności, kontakt z użytkownikiem. Uznanie zdobywają więc kreacje, które potrafią pokazać cechy produktu w innowacyjny, ale jednocześnie dopasowany do grupy celowej sposób.Zgłoszenia w konkursie Creative Showcase nadsyłane są nie tylko przez Agencje Interaktywne, ale także przez Domy Mediowe i Wydawców, co pokazuje, że rynek wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji, rozwijania oferty i możliwości technologicznych.Wiele zgłoszeń potwierdza prawdę, że o pełnym sukcesie możemy mówić w przypadku współpracy Agencji Interaktywnej, zespołu planującego media i wydawców lub sieci reklamowych, którzy czasem sami uczestniczą w produkcji kreacji reklamowych, a końcowy efekt zależy od ich możliwości technologicznych i wsparcia. Dlatego przedsięwzięcie IAB Creative Showcase daje możliwość zaistnienia zarówno Agencjom Reklamowym, Domom Mediowym jak i Wydawcom.IAB Creative Showcase
laureat iab showcaseDotychczasowymi laureatami IAB Creative Showcase zostali (w kolejności alfabetycznej): Artegence, Brasil, GoldenSubmarine+Heart&Brain, Hand Made, K2, Liquid, Next, Wirtualna Polska.Najwyższe noty i w efekcie Grand Prix 2011, zdobyła Agencja K2 za projekt dla Cappy. Zwycięska kreacja to double billboard rich media. Kampania wspierała wprowadzenie na rynek nowego produktu „Cappy Całe Jabłko”. Na pierwszym miejscu stawiała sobie nawiązanie interakcji z główną grupą docelową – kobietami. Nieszablonowy sposób przekazania potencjalnym konsumentom informacji dotyczących wejścia na rynek nowego produktu połączono z edukowaniem o dobroczynnych właściwościach błonnika. Kreacja banerowa nie komunikowała jedynie pojawienia się nowego produktu. Po kliknięciu odpowiednich pól konsumentki mogły uzyskać dokładne informacje na temat składu oraz właściwości odżywczych „Cappy Całe Jabłko”.Każda kolejna edycja konkursu zaskakuje. Poziom nadsyłanych zgłoszeń wzrasta, a wyniki odbijają się szerokim echem w branży, co świadczy o tym, że konkurs IAB Creative Showcase wyrobił sobie już znaczącą markę na polskim rynku Digital.Autorzy:Anna Zawadzka

Kierownik Zespołu Rozwiązań Kreatywnych, WP.PL


Bartłomiej Buczkowski

Senior Account Manager / Online Brand Advertising Manager, WP.PL