IAB AdEx – prawie pół miliarda na reklamę online w pierwszym kwartale 2012

18.07.2012
Troje ludzi wspólnie pracuje

IAB AdEx

IAB AdEx – prawie pół miliarda na reklamę online w pierwszym kwartale 2012

Reklama w internecie nadal notuje wzrost – według badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC, wydatki na reklamę online w Polsce w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosły 485 milionów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku jest to wzrost o 9%. Nadal dynamicznie rosną wydatki na reklamę mobile. Najbardziej aktywne sektory to nieruchomości, motoryzacja oraz turystyka i gastronomia.Branża reklamy cyfrowej w Polsce nadal notuje wzrost. Pierwszy kwartał 2012 roku zakończył się wartością 485 milionów złotych, co przekłada się na indeks rok-do-roku na poziomie 9%. Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, w badanym okresie najważniejszymi kanałami są reklama graficzna oraz marketing w wyszukiwarkach (SEM), obydwa z 36% udziałem w torcie. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: ogłoszenia (20%) oraz e-mail (6%). Warto odnotować dalszy dynamiczny wzrost wydatków na reklamę mobilną. Marketerzy wydali trzykrotnie więcej na reklamę mobilną w pierwszym kwartale 2012 roku niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.wydatki ogolem


W pierwszym kwartale 2012 Internet jako jedyne medium wygenerował istotny przyrost wydatków reklamowych. Ogólny spadek wydatków na reklamę odcisnął jednak swoje piętno na strukturze wydatków w internecie. Najbardziej odczuły to segmenty rynku bazujące na reklamie wizerunkowej, w przypadku której cięcia wydatków zawsze uwidaczniają się w pierwszej kolejności, a więc display i e-mail marketing. Wzrost całości rynku online zawdzięczamy głównie dodatnim dynamikom ogłoszeń i SEM. Z trzech największych branż tradycyjnie inwestujących najwięcej w reklamę w internecie, swoje wydatki zwiększyła jedynie branża motoryzacyjna; telekomunikacja i finanse je zredukowały – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.Biorąc pod uwagę strukturę branżową, najbardziej aktywny w pierwszym kwartale 2012 był sektor motoryzacji, który wzrósł o jedną trzecią w stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku. Zanotowano także wzmożoną aktywność w branży turystycznej i w sektorze nieruchomości. W czołówce nadal znajdują się także: finanse, telekomunikacja i handel.sektory gospodarcze


O badaniu:

IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku.

Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak
i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.