IAB AdEx Benchmark 2012

30.08.2013
Kobieta stojącca przy tablicy prezentuje wykres

IAB AdEx Benchmark 2012

Reklama cyfrowa w Europie na fali wzrostowej

Polska znalazła się na 11 miejscu wśród 26 krajów europejskiego rankingu wydatków na reklamę online, AdEx Benchmark 2012. Wartość rynku na Starym Kontynencie wyniosła 24,3 miliarda €, co stanowi już ponad jedną czwartą (25,6%) całkowitych wydatków na media. Dynamika wzrostu nad Wisłą utrzymuje się na średnim europejskim poziomie wynoszącym około 11%.

IAB Europe opublikowało właśnie paneuropejski raport AdEx Benchmark, w którym przedstawiono wartość reklamy internetowej w 26 krajach Starego Kontynentu. Z raportu wynika, że pozycja reklamy cyfrowej w całkowitym torcie reklamowym jest coraz silniejsza, a jej wartość rośnie pomimo zawirowań gospodarczych. Nasz sektor pozostał silny – komentuje Kimon Zorbas, CEO IAB Europe i dodaje – wzrost wartości utrzymał się na imponującym poziomie, zwłaszcza gdy porównać go do ogólnych wskaźników ekonomicznych. Szczególnie wysokie wzrosty obserwowane były w krajach regionu CEE, co ukazuje ich ogromny potencjał.

Polska znalazła się na 11 miejscu ogólnego rankingu, zaś w szczegółowych rankingach formatów reklamowych najwyżej znalazło się polskie wideo online (7 miejsce) i ogółem reklama graficzna (9 miejsce). Paweł Kolenda, manager ds. badań IAB Polska, komentuje na łamach raportu: W roku 2012 ranking krajów na liście Top-10 cyfrowych wydatków reklamowych był zbliżony do roku wcześniejszego. Wielka Brytania, Niemcy i Francja utrzymały swe pozycje w pierwszej trójce i ponownie osiągnęły około dwóch trzecich całkowitej wartości uzyskanej przez Top-10, zarabiając 14 mld € – czyli około 57% całkowitej wartości europejskiego rynku reklamy online. Rosja, utrzymując wysoką, dwucyfrową dynamikę wzrostu, wyprzedziła Włochy i Holandię, dzięki czemu awansowała na 5 miejsce w rankingu. Kolejność pozostałych krajów z listy Top-10 pozostała niezmieniona, jednak obserwowane w roku 2012 trendy, mogą mieć w bieżącym roku kluczowy wpływ na kolejność czterech ostatnich krajów tego rankingu.

Więcej informacji pod adresem: http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high

Raport z badania dla firm nie będących członkami IAB dostępny jest za pośrednictwem: adexiabeurope.eu.