Finaliści konkursu na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B

13.12.2012
Przy stole siedzi grupa ludzi, jedna osoba podaje mężczyźnie kartkę z dokumentem

Finaliści konkursu

W listopadzie 2012 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała po raz drugi Konkurs na Innowacyjną E-usługę i Innowacyjną Technologię B2B.

Do udziału w Konkursie zostali zaproszeni wszyscy przedsiębiorcy realizujący projekty dofinansowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 oraz działanie 8.2 – oraz Ci, którzy już zakończyli realizację projektu w ramach dotacji i kontynuują projekt w formie komercyjnej.Konkurs był prowadzony w dwóch kategoriach:Konkurs na Innowacyjną E-usługę

Konkurs na Innowacyjną Technologię B2B.Do udziału w I etapie Konkursu zostało zgłoszonych łącznie 210 projektów – 162 w kategorii Innowacyjna E-usługa oraz 48 w kategorii Innowacyjna Technologia B2B. Do II etapu Kapituła Konkursu zakwalifikowała i zaprosiła ponad 60 projektów. W wyniku procesu oceny projektów oraz w toku obrad Kapituła wyłoniła Laureatów i Finalistów Konkursu.

Kapituła Konkursu, w której zasiadali:Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Bożena Lublińska-Kasprzak – Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Pani Małgorzata Steiner – Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Pani Monika Nowacka–Sahin – Członek Zarządu Fundacji Obserwatorium Zarządzania

Pan prof. dr hab. Bogdan Mróz – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Pan Jarosław Sobolewski – Dyrektor generalny IAB Polska

Pan Grzegorz Błażewicz – założyciel i prezes zarządu Benhauer, Laureat w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną e-usługę 2009r.

Pan Leszek Ratus – prezes firmy DE ART kuchnieonline sp. z o.o., Laureat konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną technologie B2B 2009r.

Pan Artur Kośmider – Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Pan Leszek Czech – Koordynator Projektu w Departamencie Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pan Paweł Skowera – Główny specjalista w Departamencie Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościw każdej z kategorii wyłoniła 3 Zwycięzców – Laureatów I, II i III miejsca oraz Finalistów.
Dokonując oceny i wyboru Laureatów Konkursu na Innowacyjną E-usługę, Kapituła Konkursu kierowała się kryteriami opisanymi w Regulaminie Konkursu i brała pod uwagę następujące aspekty:
Innowacyjność i pomysłowość wdrażanej e-usługi
Spełnienie dotychczasowych założeń projektu (m.in. wartość sprzedaży, liczba klientów itp.)
Szansa na odniesienie przez projekt sukcesu rynkowego, w tym kryteria sukcesu wg Uczestnika Konkursu
Wizja rozwoju e-usługi.Dodatkowe szczególne cechy wyróżniające projekt.Dokonując oceny i wyboru Laureatów Konkursu na Innowacyjną Technologię B2B, Kapituła Konkursu kierowała się kryteriami opisanymi w Regulaminie Konkursu i brała pod uwagę następujące aspekty:
Innowacyjność, pomysłowość i uzasadnienie biznesowe wdrażanej technologii B2B
Korzyści biznesowe wdrażanego projektu, w tym kryteria sukcesu wg Uczestnika Konkursu
Wizja rozwoju wdrożonej technologii B2BDodatkowe szczególne cechy wyróżniające projekt.Laureat I miejsca w każdej z kategorii otrzyma statuetkę, dyplom, internetową kampanię promocyjną o wartości 10 000 zł oraz prezentację w dodatku „Technologie” Pulsu Biznesu, który ukaże się 12 grudnia br. Laureat II miejsca otrzyma dyplom, internetową kampanię promocyjną o wartości 5 200 zł oraz prezentację w dodatku „Technologie” Pulsu Biznesu. Laureat III miejsca otrzyma dyplom oraz prezentację w tym samym dodatku.Finaliści wyróżnieni przez Kapitułę otrzymają zaproszenie dla jednego przedstawiciela z firmy do wyjazdu na Targi CeBIT 2013, których Polska będzie strategicznym partnerem. Taką nagrodę otrzyma również każdy z Laureatów.