Essence Numbers w gronie IAB Polska

28.02.2013
Mężczyzna prezentuje raport, stoi przed stołem pośrodku czworga ludzi, rozmawiają

Essence Numbers w gronie IAB Polska

Agencja mediowa Essence Numbers dołączyła do Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Aktywny udział w pracach organizacji to realizacja strategii firmy w zakresie promowania specjalistycznej wiedzy na rynku online.Essens numbers logo IAB PolskaPosiadamy unikalną wiedzę w zakresie kompetencji online oraz znamy obecne i wchodzące na rynek technologie e-marketingu zintegrowanego. Chcemy, aby nasz udział w pracach IAB przyczynił się do edukacji w tym obszarze. Zależy nam na opracowaniu oraz promowaniu standardów działań w planowaniu internetu, z których będą korzystać nie tylko członkowie organizacji, ale też cały rynek. – mówi Wioletta Łada-Szewczenko, Partner Essence Numbers.Essence Numbers to niezależna agencja mediowa wyspecjalizowana w planowaniu, realizacji i zakupie kampanii mediowych, w których Internet jest kluczowym narzędziem.Specjaliści agencji oferują także tworzenie strategii oraz usługę audytu mediowego klientom, którzy samodzielnie kupują media online.