Dynamiczny wzrost rynku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej

13.08.2012
Przy stole siedzi czworo ludzi, patrzą na wprost do zdjęcia i uśmiechają się

Wzrost rynku internetowego

Dynamiczny wzrost rynku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej


Trzecia edycja raportu ‘Do you CEE?’ – przygotowywanego przez firmę Gemius we współpracy z IAB Europe – jest już dostępna.Rok 2011 okazał się niezmiernie ciekawy dla rynku online w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Populacja internautów w tej części Europy wzrosła w tym okresie o 9,2% w porównaniu z poprzednim rokiem, co oznacza ponad 12 milionów nowych użytkowników internetu! Co więcej, internet wciąż pozostaje bardzo atrakcyjnym kanałem komunikacji dla marketerów – całkowite wydatki na reklamę online w 2011 roku wzrosły o ponad 1/3 rok do roku.W 2011 roku najwięcej zmian można było zaobserwować w czterech sektorach rynku online – sektorze mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych, video i zakupów grupowych. W niektórych krajach regionu, takich jak Białoruś, Łotwa, Polska, Rosja czy Ukraina, rozgrywała się zacięta walka pomiędzy silnymi lokalnymi graczami w sektorze społecznościowym i międzynarodowym gigantem – Facebookiem. Ponadto, mieszkańcy regionu CEE (Central and Eastern Europe – Europy Środkowej i Wschodniej) zaczęli coraz intensywniej korzystać z mobilnego internetu i używać takich urządzeń przenośnych jak smartfony i tablety. Rok 2011 to także okres znacznego rozkwitu segmentu e-commerce. Dotyczy to szczególnie stron oferujących zakupy grupowe w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Polsce i w Rosji.Jedna z najważniejszych części raportu skupia się na potencjale drzemiącym w rynku internetowym Europy Środkowo-Wschodniej oraz analizie obecnej sytuacji internetu na przestrzeni całego wspomnianego obszaru. W 2011 roku, w regionie CEE, w sieci surfowało 143,5 miliona internautów, a populacja użytkowników internetu wzrosła znacząco prawie w każdym z krajów. Rosja i Turcja to dwa z nich, gdzie liczba użytkowników sieci jest wyraźnie najwyższa. W Rosji w 2011 mieszkało 38,3% internautów całej Europy Środkowo-Wschodniej, a w Turcji ten odsetek wyniósł 16%.Wykres 1. Populacja internautów w Europie Środkowo-Wschodniej
populacja internautóww europie środkowo-wschodniej


Źródło: Gemius, gemiusAudience, grudzień 2009/2010/2011Rosja to nie tylko największy rynek w regionie, ale także jeden z najdynamiczniej rozwijających się. Wzrost populacji internautów w tym kraju wyniósł w 2011 roku 11,7% w porównaniu do roku poprzedniego, co umiejscowiło Rosję na trzeciej pozycji wśród najszybciej rozwijających się krajów w regionie. Najszybszy wzrost populacji internautów w Europie Środkowo-Wschodniej charakteryzował najmniej dojrzałe rynki – Białoruś oraz Ukrainę. W grudniu 2011, 13,5 miliona mieszkańców Ukrainy (wzrost rok do roku – 19,1%) oraz 4,1 miliona Białorusinów (wzrost rok do roku – 20,2%) spędzało czas online.Analiza wyników dotyczących penetracji internetu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje przepaść jaka wciąż istnieje pomiędzy krajami Zachodu oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet w kraju, który jest liderem w tej części starego kontynentu pod względem penetracji internetu, Estonii (76%), odsetek populacji surfującej w sieci jest dużo niższy niż w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, takich jak Holandia (94%), Luksemburg oraz Szwecja (91%) czy Dania (90%) (Eurostat, 2011). Nie należy jednak zapominać o widocznym wzroście penetracji internetu we wszystkich krajach regionu CEE w 2011 w porównaniu do roku poprzedniego. Fakt ten wskazuje na duży potencjał rozwoju tej części Europy w przyszłości. Na trzech rynkach – na Białorusi, w Rumunii oraz na Ukrainie – wzrost penetracji internetu rok do roku przekroczył imponujący próg 20%.Dynamiczny wzrost audytorium internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej pociągnął za sobą wzrost wydatków reklamowych przeznaczonych na kampanie online. W rezultacie, całkowite wydatki na reklamę internetową w regionie wzrosły o ponad 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tym razem znowu Rosja wyprzedziła inne kraje pod względem całkowitych wydatków, zajmując jednocześnie drugą pozycję pod względem tempa rozwoju. W 2011 roku w Rosji na reklamę w internecie zostało wydanych ponad 1,12 miliarda EUR. Inne rynki odznaczające się w 2011 roku najwyższymi wydatkami na reklamę online to Polska (439 milionów EUR), Turcja (360 milionów EUR) oraz Czechy (268,9 milionów EUR). Kraje najszybciej rozwijające się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku to, poza Rosją, Ukraina (58,5% wzrostu wydatków na reklamę internetową rok do roku), Chorwacja (39,8%), Słowenia (31,1%) i Słowacja (29,9%).

Trzecia edycja raportu ‘Do You CEE’ to dużo więcej dogłębnych analiz dotyczących sytuacji na rynku internetowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raport jest już dostępny pod adresem doyoucee.gemius.comO GemiusMiędzynarodowa firma badawcza, lider i prekursor w dziedzinie badań internetu oraz konsultingu. Gemius założony został w Polsce w 1999 roku i prowadzi działalność w 30 krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze, od badań typu site-centric i user-centric, po zaawansowane technologicznie narzędzia do badania zachowania internautów na witrynach (gemiusTraffic), ich profilu społeczno-demograficznego (gemiusProfile), jakości dostępu do serwisów WWW (gemiusUsability) czy też skuteczności prowadzonych w internecie kampanii reklamowych (gemiusEffect). Gemius realizuje również badania na zlecony przez klientów temat (gemiusAdHoc). Poza powyższymi badaniami, w ofercie Gemius znajduje się również badanie zachowań użytkowników odtwarzających materiały multimedialne w sieci (gemiusStream), a także badanie umożliwiające błyskawiczny pomiar i prezentację wszystkich kliknięć dokonanych przez internautów na danej witrynie (gemiusHeatMap). W blisko połowie państw europejskich Gemius wyznacza standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych (gemiusAudience, badanie w Polsce funkcjonujące pod nazwą Megapanel PBI/Gemius).O IAB EuropeIAB Europe, które jest stowarzyszeniem branżowym europejskiego przemysłu cyfrowego i marketingu interaktywnego, reprezentuje 25 państw członkowskich w Europie i ponad 5 500 spółek. Celem jego istnienia jest promowanie rozwoju europejskich rynków reklamy interaktywnej, ochrona kluczowych interesów branży, ustalanie stosowanych praktyk i edukacja podmiotów obecnych na rynku. IAB Europe jest organizacją reprezentującą interesy europejskiej branży cyfrowej. Siła IAB Europe wynika z rozbudowanego członkowstwa, zarówno państw, jak i podmiotów prawnych. Wśród państw-członków IAB Europe znajdują się kraje z terenu całego kontynentu – nie tylko dojrzałe rynki Europy Zachodniej, ale również szybko rozwijające się rynki Europy Wschodniej, takie jak Chorwacja, Polska, Rumunia i Słowenia. Podmioty prawne będące członkami IAB Europe to m.in. reklamodawcy, najważniejsze grupy mediowe, wydawcy i portale, agencje, firmy badawcze, spółki technologiczne i dostawcy usług. Więcej informacji na: www.iabeurope.eu