Dostępność stron internetowych nowym wyzwaniem świata cyfrowego

09.11.2013
Ludzie korzystający z laptopa

Dostępność stron internetowych nowym wyzwaniem świata cyfrowego

Strony internetowe sektora publicznego będą musiały być dostosowane do osób niepełnosprawnych i osób starszych.

IAB Polska, wyprzedzając zapotrzebowanie rynku na szeroką wiedzę na temat zasad dostępności, zaprosiło 3 grudnia 2013 r. do iabłka Artura Marcinkowskiego z Fundacji Widzialni, który przedstawi kompleksowo zagadnienie dostępności, prezentując pierwszy w Polsce Podręcznik dobrych praktyk WCAG 2.0, napisany przez Ekspertów Fundacji Widzialni.Publikacja jako pierwsza w Polsce opisuje szczegółowo i tłumaczy poszczególne punkty standardu WCAG 2.0 – obecnie obowiązującego standardu tworzenia stron internetowych dostępnych dla wszystkich, opracowanego przez międzynarodowe konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium).

Cieszę się, że moje ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim było nad dostępnością stron internetowych administracji!

Zapraszamy 3 grudnia 2013 r. na bezpłatny wykład z poczęstunkiem kawowym do iabłka przy ul. Kruczej 16/22 (wejście od ul. Wilczej) o godz. 11.00.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: awojcikiab.com.pl

Fundacja Widzialni zajmuje się przeprowadzaniem audytów dostępności stron internetowych oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem wykluczenia cyfrowego oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom zagrożonym tym zjawiskiem dostępu do informacji. Fundacja opracowała metodę badania serwisów www pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ustanowiła certyfikat „Strona Internetowa bez Barier” przyznawany serwisom spełniającym światowe kryteria dostępności. Wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej opracowała certyfikat „Bez barier” dedykowany firmom telekomunikacyjnym. Jest członkiem wielu stowarzyszeń w tym Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”.Specjaliści Fundacji biorą udział w pracach nad kształtami ustaw i rozporządzeń w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz konsultacjach przy Prezydencie RP.

Artur Marcinkowski
Pomysłodawca i założyciel Fundacji. Z Internetem związany od początku jego istnienia w Polsce. Jego świat zawodowy zmienił się na dobre kiedy w 2005 roku zgłosił się do niego Polski Związek Niewidomych z prośbą o opracowanie strony www. Wtedy zaczęła się fascynacja dostępnością stron internetowych trwająca do dziś. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP. Autor wytycznych do ustawy w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Współtwórca metody badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pomysłodawca jedynego w Polsce oznaczenia „Strona Internetowa bez Barier” przyznawanego serwisom spełniającym wytyczne WCAG. Inicjator Partnerstwa „Telewizja bez Barier” realizowanego przez Fundację Widzialni i Telewizję Polską S.A. Konsultant przy tworzeniu oznaczenia „Bez Barier” Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Współautor publikacji „WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk”. Koordynator tłumaczeń migowych dla Canal+. Prelegent i uczestnik debat. Prowadzi szkolenia z zakresu dostępności stron www . Blisko współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Orange, Microsoft, TVP, Canal+, Koalicją Dojrzałość w sieci. Pomysłodawca cyklicznej Konferencji „Cyfrowo wykluczeni”.