DIMAQ z rekomendacją IAB Europe

11.04.2017

Certyfikat kompetencji e-marketingowych DIMAQ opracowany przez IAB Polska otrzymał rekomendację IAB Europe. Tym samym IAB Europe wyróżniło wartość naszego programu standaryzacji kompetencji digital marketingowych i jakość jego realizacji.iab-europe-endorsement-logo-150x150

Digital Marketing Qualification (DIMAQ), który został zainaugurowany w Polsce w grudniu 2015 roku, to pierwszy branżowy program standaryzacji i weryfikacji kompetencji pracowników rynku usług e-marketingowych. Certyfikacja pozwala profesjonalistom branży potwierdzić kwalifikacje, dla firm jest efektywnym narzędziem weryfikacji wiedzy pracowników i istotnym elementem rekrutacji.

DIMAQ został przygotowany z myślą o polskim rynku. Jego cenną cechą wyróżniającą jest uwzględnienie zarówno tematów globalnych, jak i  charakterystycznych tylko dla polskiego sektora e-marketingu (np. kwestie prawne).

Do tej pory certyfikat DIMAQ otrzymało 500 osób, które zdały egzamin z zakresu marketingu cyfrowego na poziomie ogólnym (professional).

Metodologia programu została opracowana przez ekspertów IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Certyfikat oznaczony jest numerem i edycją, a jego autentyczność można zweryfikować na stronie DIMAQ. Certyfikat jest zgodny z założeniami Krajowej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

 Informacje o DIMAQ: www.dimaq.pl

Szczegółowe informacje o programie rekomendacji IAB Europe TUTAJ.