Bariery gospodarcze i prawne głównym wyzwaniem handlu elektronicznego

24.10.2013
Mężczyzna gestykulujący w trakcie rozmowy

Bariery gospodarcze i prawne głównym wyzwaniem handlu elektronicznego

Poznaj szczegóły ekspertyzy IAB Polska

Z ekspertyzy Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wynika, że wśród sektorów stanowiących całe środowisko e-handlu największą wartość bilansu potencjału i barier wykazuje rynek oprogramowania, musi jednak ciągle się adaptować do zmian technologicznych. Wysoki potencjał gospodarczy posiada też rynek mobile, a branża e-sprzedaży posiada bardzo dobre warunki rozwojowe, choć nie jest w pełni przygotowana na wykorzystanie dostępnych narzędzi. Rynek ten dość intensywnie się edukuje, a w dłuższej perspektywie, przy odpowiednim wsparciu przedsiębiorczości, będzie odnotowywać wzrosty. Najwięcej wyzwań stoi przed branżą wydawców internetowych, usług wideo i reklamowych. Wynikają one z barier gospodarczych oraz prawnych. Bez ich przezwyciężenia nie będą w stanie w pełni wykorzystać potencjału, który zawdzięczają zapleczu technologicznemu.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przygotował „Ekspertyzę” dotyczącą barier i potencjału rozwojowego w handlu elektronicznym dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi”. Informacje na temat istniejących w polskiej gospodarce mechanizmów zostały przedstawione w podziale na sześć branż, które są kluczowe dla e-handlu. Każda z nich posiada specyficzne bariery i obszary potencjału, które dotyczą pięciu szczegółowych poziomów: gospodarka, przedsiębiorczość, narzędzia prawne, edukacja i technologia.

graf przedstawiający handel elektroniczny dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi

Ekosystem – handel elektroniczny dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi

Pobierz dokument:raport

O Ekspertyzie:
Ekspertyza stanowi podsumowanie badania zrealizowanego z zastosowaniem formularza eksperckiego. Zostało ono przeprowadzone wśród przedsiębiorców będących członkami IAB Polska. W ramach formularza, każdy – w zakresie reprezentowanego przez siebie sektora gospodarki elektronicznej – udzielił eksperckiego komentarza do następujących zagadnień: Krótki opis sytuacji obecnej w sektorze, bariery i potencjał, a także oczekiwane kierunki zmian.