Aktualny Program SIMFO

26.09.2013
dokumenty

Aktualny Program SIMFO

Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską zapraszają na SIMFO (SIngle Market Forum) 18 października 2013r. do Krakowa

Wydarzeniu patronuje Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Forum w Krakowie odbywa się w ramach Europejskiego Miesiąca Jednolitego Rynku, organizowanego przez Komisję Europejską w dniach 23 września – 23 października 2013 r.

Jednolity Rynek Cyfrowy jest wiodącą ideą Europejskiej Agendy Cyfrowej, będącej częścią strategii Europa 2020.

Jednym z ważniejszych wyzwań jest utworzenie w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, w tym eliminacja barier w elektronicznej komunikacji oraz dynamicznie rozwijającym się handlu w Internecie. Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym będą głównymi tematami 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Szczegóły dotyczące Forum, a także rejestracja, znajdują się pod adresem: www.mg.gov.pl/simfo2013
.

Pobierz program Forum:
program

Podczas SIMFO IAB Polska zaprezentuje wyniki ekspertyzy dotyczącej budowy rynku cyfrowego, w tym barier i potencjału rozwojowego w handlu elektronicznym.