Akcja „Bezpieczne interneciaki” podczas konferencji „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

28.11.2013
bezpieczne interneciaki

„Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

W ramach projektu współfinansowanego ze środków MAiC 27 listopada 2013 w siedzibie IAB Polska, odbyła się konferencja.

Była ona jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach realizowanego przez Związek Pracodawców Branży Internetowej projektu „Bezpieczne interneciaki.”


Konferencja „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” była w szczególny sposób dedykowana mediom i branży internetowej, a jej głównym celem zainspirowanie tych podmiotów do włączenia się w proces edukacji rodziców i dzieci. Na konferencję składały się indywidualne prelekcje oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz zgromadzonych gości.

W konferencji udział wzięli : Emil Kędzierski (MAiC), Michał Wiśniewski (KRRiT), Szymon Wójcik (Fundacja „Dzieci Niczyje”), Mariusz Grzesiuk (Grupa Onet.pl S.A.), dr Lucyna Kirwil (SWPS), dr Andrzej Garapich (PBI) oraz Włodzimierz Schmidt (IAB Polska).

Wśród słuchaczy zgromadzili się zarówno przedstawiciele strony rządowej, sektora biznesowego online oraz organizacji pozarządowych, co w efekcie przyniosło ciekawą dyskusję podczas panelu, obrazującą bardzo szerokie spektrum zagadnienia bezpieczeństwa nieletnich.


Projekt „Bezpieczne interneciaki” jest szeroko zakrojoną akcją edukacyjną, której celem jest uświadamianie rodzicom i dzieciom zagrożeń jakie może nieść z sobą internet. Przy wsparciu strony rządowej, podmiotów zrzeszonych w IAB Polska oraz partnerów akcji chcemy informować w jaki sposób nasze dzieci mogą korzystać z całego potencjału medium jakim jest internet w sposób bezpieczny.


Obejrzyj całość konferencji:
Społeczność internautów nurtuje obecnie wiele pytań. O ile Internet niesie wiele niekwestionowanych korzyści, o tyle stwarzać może tyle samo zagrożeń. Czym więc jest bezpieczny Internet, czy w ogóle Internet może być bezpieczny, jakie zagrożenia ze sobą niesie i komu zagraża najbardziej? Co z tymi użytkownikami, których procesy poznawcze kształtuje od wczesnych lat interakcja online? Czy nieletni użytkownik potrafi odróżnić w strumieniu informacji treści bezpieczne od niebezpiecznych? Przypuszczalnie może mieć z tym problem, jakie więc podjąć działania, aby korzystanie z Internetu przez dzieci nie stwarzało dla nich zagrożeń?

Naprzeciw tym i wielu innym pytaniom i wątpliwościom, wychodzi realizowany przez IAB Polska projekt „Bezpieczne interneciaki”.

W ramach projektu „Bezpieczne Interneciaki” IAB Polska planuje następujące działania:

 • uruchomienie strony internetowej informacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 • kampanię informacyjną w największych portalach internetowych,
 • przygotowanie plakatów i ulotek edukacyjnych do szkół podstawowych,
 • przygotowanie filmu promującego akcję w Internecie,
 • podsumowanie projektu „bezpieczne internaciaki” przez Prezesa IAB Polska podczas Konferencji organizowanej przez KRRiT 16 grudnia 2013r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

  Patronat Honorowy
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Partner Projektu
  Fundacja Dzieci Niczyje